• 9431822976
  • sp-jehanabad-bih@nic.in
हिंदी

उत्तराधिकार सूची

श्रीधर शर्मा (आई पी एस )
27/07/1995 - 24/05/1997
शशि नाथ झा ( )
24/05/1997 - 11/04/1998
जे पी ऐन सिंह (आई पी एस )
11/04/1998 - 29/04/1999
राम चंद्र (आई पी एस )
29/04/1999 - 08/11/1999
डॉ कमल किशोर (आई पी एस )
09/11/1999 - 06/06/2000
अनुपमा एस निलेकर (आई पी एस )
07/06/2000 - 30/11/2000
रामानंदन प्रसाद (आई पी एस )
07/12/2000 - 22/12/2003
श्याम कुमार (आई पी एस )
22/12/2003 - 10/05/2005
सत्यनारायण झा (आई पी एस )
10/05/2005 - 26/09/2005
सत्येंद्र प्रसाद सिंह (आई पी एस )
26/09/2005 - 20/12/2005
संजय सिंह (आई पी एस )
23/12/2005 - 02/03/2006
के के वर्मा (आई पी एस )
17/05/2006 - 18/04/2007
अजय कुमार मिश्रा (आई पी एस )
19/04/2007 - 20/12/2008
एम् ए सिद्दीकी (आई पी एस )
21/12/2008 - 28/07/2009
शिवेश्वर प्रसाद शुक्ला (आई पी एस )
30/07/2009 - 20/04/2010
विनोद कुमार (आई पी एस )
21/04/2010 - 15/02/2011
प्रकाश कुमार सिन्हा (आई पी एस )
16/02/2011 - 26/09/2011
निताशा गुड़िया (आई पी एस )
26/09/2011 - 27/03/2012
नवीन चंद्र झा (आई पी एस )
27/03/2012 - 29/03/2013
हिमांशु शंकर त्रिवेदी (आई पी एस )
29/03/2013 - 30/01/2014
सुनील कुमार (आई पी एस )
30/01/2014 - 11/11/2014
शिवा कुमार झा (आई पी एस )
13/11/2014 - 04/08/2015
अश्वनी कुमार (आई पी एस )
06/08/2015 - 06/12/2015
स्वप्ना जी मेश्राम (आई पी एस )
06/12/2015 - 10/04/2016
प्रकाश नाथ मिश्रा (आई पी एस )
11/04/2016 - 11/04/2018
संतोष कुमार (आई पी एस )
11/04/2018 - 04/01/2021
श्री संजय भारती (आई पी एस )
05/01/2021 - Till Date